Syli ry

SYLI ry on syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys, jonka toiminnan piiriin kuuluvat kaikki Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) hoitoa saavat lapset ja heidän perheensä.

Toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä.

Jäseneksi voivat liittyä TAYS:n vastuualueella hoidettavien syöpää sairastavien lasten perheenjäsenet sekä yksityishenkilöt, jotka haluavat tukea Syli ry:n toimintaa.