Jäsenyys

Syli ry:n jäsenmaksu

Syli ry:n jäsenmaksu vuonna 2023 on 30 €/perhe. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain.

Seuraavan vuoden jäsenmaksu päätetään aina Syli ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa toukokuussa. Jäsenmaksu maksetaan vasta toukokuun vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksu ja omavastuuosuudet tapahtumista maksetaan SYLI ry:n tilille TSOP FI10 5732 2620 2052 94 tai MobilePaylla numeroon 79526.

Maksaessasi jäsenmaksua mainitse viitteeseen jäsenmaksu ja nimesi. Jos haluat jatkossa jäsenkirjeen, niin lisää sähköpostiosoite myös maksun yhteydessä. Kesällä jäsenmaksut tarkastetaan ja maksamattomien jäsenten nimet yhteystietoineen poistetaan arkistosta sekä sähköpostilistoilta.

SYLI ry:n jäseneksi

SYLIn jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenhakemuksia saa Taysin LASY-osaston kuntoutusohjaajalta. Hakemuksia luovutetaan syöpään sairastuneiden lasten perheille. Jäsenperhe on oikeutettu tuettuihin tapahtumiin ja Syli ry:n muihin etuihin.

Kannattajajäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun ja voit halutessasi myös laittaa viestiä syliry@syliry.fi. Kannattajajäsenenä voit osallistua toimintaan, mutta et ole oikeutettu yhdistyksen tukiin tai avustuksiin. Kannattajajäsenillä on oikeus kysyä Syli ry:n asuntojen käyttöä perheenjäsenen sairastaessa muilla TAYSin osastoilla. LASY-osaston jäsenperheillä on asuntoihin etuoikeus, mutta tilaa voi kysyä osaston sihteereiltä tarvittaessa.

Jäsenperhe

Sylin jäseneksi haetaan syöpää sairastavan lapsen perheenä. Jäsenperheelle on yksi jäsenmaksu ja perheeseen kuuluvat ovat oikeutettuja yhdistyksen tuettuihin tapahtumiin. Jos lapsella on kaksi perhettä ja molemmista osallistutaan tapahtumiin, niin kummankin perheen tulee maksaa jäsenmaksu.

Jäsenperheeksi katsotaan sairastavan lapsen vanhemmat, jotka on nimetty jäsenhakemukseen sekä heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapsensa. Kun sairastanut lapsi täyttää 18 vuotta, ei perhe ole enää oikeutettu yhdistyksen tukiin. Perhe voi pysyä yhdistyksen jäsenenä ja osallistua toimintaan. Perheet, jotka ovat menettäneet lapsensa, ovat yhtä oikeutettuja olemaan jäseniä ja osallistumaan tapahtumiin. Yhdistyksen tuki ohjataan tällöin perheen nuorimpaan lapseen, kunnes sairastunut lapsi olisi täyttänyt 18.

Perheiden tilanteet voivat muuttua. Uusioperheiden rakenteesta tulee ilmoittaa jäsenrekisteriin, jos jäsenperheeseen halutaan muutosta. Tällöin vanhempien tulee asua samassa taloudessa ja heillä on oltava sairastavan lapsen huoltajuus. Osan tapahtumista osalta joudumme rajoittamaan tuen määrää tai tuettujen määrää.

Tapahtumiin sallitaan toisinaan mukaan isovanhempia tai ystäviä. He maksavat tällöin omakustannushinnan tapahtumasta. Tuet eivät koske heitä.

Tietosuoja

Syli ry. käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella annettujen lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten vaatimalla tavalla.

Syli ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarvittaessa tapahtumiin tiedot kerätään aina erikseen. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Syli ry:n hallituksen tiedottaja Elina Mannerhovi syliry@syliry.fi. Tietosuojaselosteen tarkempi kuvaus toimitetaan tarvittaessa sitä pyytäville tahoille.

SYLI ry – Syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys ry.
Katajarinne 12
37470 VESILAHTI