Jäsenyys

Syli ry:n jäsenmaksu vuonna 2021 on 30 €/perhe. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain.

Seuraavan vuoden jäsenmaksu päätetään aina Syli ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa toukokuussa. Jäsenmaksu maksetaan vasta toukokuun vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksu ja omavastuuosuudet tapahtumista maksetaan SYLI ry:n tilille TSOP FI10 5732 2620 2052 94

Maksaessasi jäsenmaksua mainitse viitteeseen jäsenmaksu ja nimesi. Jos haluat jatkossa jäsenkirjeen, niin lisää sähköpostiosoite myös maksun yhteydessä.
Kesällä jäsenmaksut tarkastetaan ja maksamattomien jäsenten nimet yhteystietoineen poistetaan arkistosta sekä sähköpostilistoilta.

SYLI ry:n jäseneksi

SYLIn jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenhakemuksia saa Taysin LASY osaston kuntoutusohjaajalta. Hakemuksia luovutetaan syöpään sairastuneiden lapsien perheille, jolloin jäsenperhe on oikeutettu tuettuihin tapahtumiin ja Syli ry:n muihin etuihin.

Kannattajajäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun ja halutessasi voit laittaa viestiä syliry@syliry.fi
Kannattajajäsenenä voit osallistua toimintaan, mutta et ole oikeutettu yhdistyksen tukiin tai avustuksiin. Kannattajajäsenillä on oikeus kysyä Syli ry:n asuntojen käyttöä perheenjäsenen sairastaessa muilla TAYSin osastoilla. LASY osaston jäsenperheillä on asuntoihin etuoikeus, mutta tilaa voi kysyä osaston sihteereiltä tarvittaessa.

Jäsenperhe

Sylin jäseneksi haetaan syöpää sairastavan lapsen perheenä. Jäsenperheelle on yksi jäsenmaksu ja perheeseen kuuluvat ovat oikeutettuja yhdistyksen tuettuihin tapahtumiin.

Jäsenperheeksi katsotaan sairastavan lapsen vanhemmat, jotka on nimetty jäsenhakemukseen sekä heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Kun sairastanut lapsi täyttää 18 vuotta, ei perhe ole enää oikeutettu yhdistyksen tukiin. Perhe voi pysyä yhdistyksen jäsenenä ja osallistua toimintaan. Perheet, jotka ovat menettäneet lapsensa, ovat yhtä oikeutettuja olemaan jäseniä ja osallistumaan tapahtumiin. Yhdistyksen tuki ohjataan tällöin perheen nuorimpaan lapseen, kunnes sairastunut lapsi olisi täyttänyt 18.

Perheiden tilanteet voivat muuttua. Uusioperheiden rakenteesta tulee ilmoittaa jäsenrekisteriin, jos jäsenperheeseen halutaan muutosta. Tällöin vanhempien tulee asua samassa taloudessa ja heillä on oltava sairastavan lapsen huoltajuus. Osaan tapahtumia joudumme rajoittamaan tuen määrää tai tuettujen määrää.

Tapahtumiin toisinaan sallitaan mukaan isovanhempia tai ystäviä. Tällöin he maksavat omakustannushinnan tapahtumasta. Tuet eivät koske heitä.

Tietosuoja
Syli ry. käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella annettujen lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten vaatimalla tavalla.

Syli ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarvittaessa tapahtumiin tiedot kerätään aina erikseen. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Syli ry:n hallituksen sihteeri Mia Allonen syliry@syliry.fi  – tietosuojaselosteen tarkempi kuvaus toimitetaan tarvittaessa sitä pyytäville tahoille.

SYLI ry – Syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys ry.
Katajarinne 12
37470 VESILAHTI