Lapsen sairastuminen

Syöpään sairastuu Suomessa noin 150 – 160 lasta vuosittain ja todennäköisyys oman lapsen sairastumisesta on erittäin pieni. Lapsen sairastuminen herättää pelkoa sekä kysymyksen miksi juuri oma lapsi sairastui. Tieto helpottaa usein oloa ja tuo turvaa tilanteeseen.

Tietoa lapsen sairaudesta saa ensi sijassa hoitavalta lääkäriltä. Lisäksi lasten syöpäsairauksista on tarjolla materiaalia niin kirjoissa kuin internetissäkin (mm. SYLVA ry).

Osaston henkilökunnan lisäksi myös sosiaalityöntekijäkuntoutusohjaajaravitsemusterapeutti, psykologi, fysioterapeutti sekä sairaalapappi antavat apuaan.

Yhdistyksistä SYLI tarjoaa toiminnallaan vertaistukea syöpää sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen. SYLIn tilaisuuksissa vanhemmat ja lapset voivat tavata toisia samassa tilanteessa olevia tai olleita. Lisäksi perheen kotiseudulla saattaa toimia myös paikallisyhdistys (lisää tietoa paikallisyhdistyksistä saa kuntoutusohjaajalta). Valtakunnallisella tasolla syöpään sairastuneiden lasten tukiyhdistyksenä toimii SYLVA ry.